Hvert år er der en masse gode mennesker, foreninger, fonde og firmaer, som støtter Stjernelejren på forskellig vis. Uden dem ville Stjernelejren ikke være det samme. Derfor skal der blandt andet lyde en stor tak til: